Søk etter eining

Sjå alle einingar
Skisser for utbygging av Haugesund sjukehus. (Fotoillustrasjon)

ByggHaugesund2020

Styret i Helse Fonna har vedteke ei stor utbygging av sjukehuset i Haugesund med byggestart 2018. Både styret og prosjektet for ByggHaugesund2020 har peika ut bygging mot vest som den beste løysinga.

Bilde av mann som tappar blod. (foto)

Bli blodgivar

Sidan vi ofte treng blod i behandlinga av pasientar, er vi avhengige av dei som donerer blod til oss. Dersom du lurer på om du kan bli blodgivar, så er du velkomen til å ta kontakt med blodbanken på sjukehuset ditt.

Anne Lise Kvalevaag og Haldis Økland Lier. (Foto)

Forsking i Helse Fonna

Forsking er ei av hovudoppgåvene til Helse Fonna og forsking styrkar tilbodet vi kan gi våre pasientar. Sjå video og les om våre spennande forskingsprosjekt.

Sykepleier. (Foto)

Vestlandspasienten: Sjå dine timeavtalar

"Kvar skal eg møte til timen min? Oppsett time passer ikkje. Kan eg få ny? Eg har eit spørsmål om timen min."

 

 

– Si ja til å bli sykepleier!http://www.helse-fonna.no/no/Nyheter/Sider/Si-ja-til-å-bli-sykepleier.aspx– Si ja til å bli sykepleier!– Det er utrolig kjekt at mange vil bli sykepleier. Det sier Kjetil Andre Våge, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Helse Fonna. Det vil være et stort behov for sykepleiere i årene som kommer. 12.07.2016 13:00:00
Studentjobb gjorde Agnethe klar for arbeidslivethttp://www.helse-fonna.no/no/Nyheter/Sider/Studentjobb-gjorde-Agnethe-klar-for-arbeidslivet.aspxStudentjobb gjorde Agnethe klar for arbeidslivet– Eg søkte studentstilling fordi eg ville ha ein mjuk overgang frå sjukepleiestudiane til full jobb, fortel Agnethe Flakke. Nå kan det vere din tur.06.07.2016 13:00:00
Prosjektet for Stord sjukehushttp://www.helse-fonna.no/no/Nyheter/Sider/Prosjektet-for-Stord-sjukehus.aspxProsjektet for Stord sjukehusRapport frå prosjektet Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehuseplan er sendt på høyring28.06.2016 07:00:00

 

 

Hjertekurs Stord i augusthttp://www.helse-fonna.no/no/Hendelser/Sider/Hjertekurs-Stord-i-august.aspxHjertekurs Stord i augustFor pasientar og pårørande.22.08.2016 07:00:00
Hjertekurs, Haugesund, august 16http://www.helse-fonna.no/no/Hendelser/Sider/Hjertekurs,-Haugesund,-august-16.aspxHjertekurs, Haugesund, august 16​Kurset er for pasienter med diagnostisert hjertesykdom og deres pårørende. 23.08.2016 08:00:00
Overvektopererte, Haugesund, august 16http://www.helse-fonna.no/no/Hendelser/Sider/Overvektopererte-kurs-august-16.aspxOvervektopererte, Haugesund, august 16Kurs for deg som er overvektoperert 24.08.2016 07:00:00
Kurs i sinnemestring for kvinnerhttp://www.helse-fonna.no/no/Hendelser/Sider/Kurs-i-sinnemestring-for-kvinner.aspxKurs i sinnemestring for kvinnerKurset startar tysdag 6. september kl 15.30-17.30 og går 15 tysdagar framover. Kursavgift er eigedel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon per kurskveld, inntil beløp for frikort.06.09.2016 13:30:00
Diabetes-type2-kurs, sept 2016http://www.helse-fonna.no/no/Hendelser/Sider/Diabetes-type2-kurs,-sept-2016.aspxDiabetes-type2-kurs, sept 2016Kurs for deg som har diabetes type 2 og treng meir opplæring.07.09.2016 07:00:00