Søk etter eining

Sjå alle einingar
Skisser for utbygging av Haugesund sjukehus. (Fotoillustrasjon)

ByggHaugesund2020

Styret i Helse Fonna har vedteke ei stor utbygging av sjukehuset i Haugesund med byggestart 2018. Både styret og prosjektet for ByggHaugesund2020 har peika ut bygging mot vest som den beste løysinga.

Bilde av mann som tappar blod. (foto)

Bli blodgivar

Sidan vi ofte treng blod i behandlinga av pasientar, er vi avhengige av dei som donerer blod til oss. Dersom du lurer på om du kan bli blodgivar, så er du velkomen til å ta kontakt med blodbanken på sjukehuset ditt.

Anne Lise Kvalevaag og Haldis Økland Lier. (Foto)

Forsking i Helse Fonna

Forsking er ei av hovudoppgåvene til Helse Fonna og forsking styrkar tilbodet vi kan gi våre pasientar. Sjå video og les om våre spennande forskingsprosjekt.

Sykepleier. (Foto)

Vestlandspasienten: Sjå dine timeavtalar

"Kvar skal eg møte til timen min? Oppsett time passer ikkje. Kan eg få ny? Eg har eit spørsmål om timen min."

 

 

Mangelfulle henvisninger kan skade pasientenehttp://www.helse-fonna.no/no/Nyheter/Sider/Mangelfulle-henvisninger-kan-skade-pasientene.aspxMangelfulle henvisninger kan skade pasienteneHenvisningen fra fastlegen er pasientens billett til spesialisthelsetjenesten. Forsker Miriam Hartveit mener mangelfulle henvisninger kan føre til lengre ventetid, dårlig ressursbruk og i verste fall at pasienter ikke får den helsehjelpen de trenger.27.05.2016 13:00:00
Styret - Forsking på dagsordenhttp://www.helse-fonna.no/no/Nyheter/Sider/Forsking-på-dagsorden.aspxStyret - Forsking på dagsordenI to dagar har styret i Helse Fonna vore samla i Kvinnherad. Helseføretaket scorar høgt på kvalitet innan mange fagområde og ventetida ligg godt under det nasjonale kravet. Innan forsking skjer det ei spennande utvikling kor stadig fleire forskar og publiserer vitskaplege artiklar.27.05.2016 10:00:00
Første skritt på vegen mot komplett pasientjournal på netthttp://www.helse-fonna.no/no/Nyheter/Sider/Første-skritt-på-vegen-mot-komplett-pasientjournal-på-nett.aspxFørste skritt på vegen mot komplett pasientjournal på nettAllereie i 1977 ble det vedtatt at pasientar skulle ha rett til å lese sin eigen pasientjournal, men fram til no har dei måtta ta kontakt med sjukehuset for å be om å få pasientjournalen sin utlevert i papir. No blir dette endra i Helse Vest ved at vi gjer delar av journalen tilgjengeleg på nett.24.05.2016 09:00:00

 

 

Hjertekurs, Haugesund, juni -16http://www.helse-fonna.no/no/Hendelser/Sider/Hjertekurs,-Haugesund,-juni--16.aspxHjertekurs, Haugesund, juni -16Kurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt, har hjertekrampe, skal eller har vært til utblokking, eller operasjon av blodårene på hjertet. 07.06.2016 08:00:00
Overvektopererte Kurs i Haugesund, juni-16http://www.helse-fonna.no/no/Hendelser/Sider/Overvektopererte-Kurs-i-Haugesund,-juni-16.aspxOvervektopererte Kurs i Haugesund, juni-16Kurs for deg som er overvektoperert 08.06.2016 07:00:00
Epilepsikurs, for foreldre. Haugesund, juni-16http://www.helse-fonna.no/no/Hendelser/Sider/Epilepsikurs,-for-foreldre.-Haugesund,-juni-16.aspxEpilepsikurs, for foreldre. Haugesund, juni-16Mestringskurs for foreldre som har barn med epilepsi15.06.2016 07:00:00
Hjertekurs Stord i augusthttp://www.helse-fonna.no/no/Hendelser/Sider/Hjertekurs-Stord-i-august.aspxHjertekurs Stord i augustFor pasientar og pårørande.22.08.2016 07:00:00
Kurs i sinnemestring for kvinnerhttp://www.helse-fonna.no/no/Hendelser/Sider/Kurs-i-sinnemestring-for-kvinner.aspxKurs i sinnemestring for kvinnerKurset startar tysdag 6. september kl 15.30-17.30 og går 15 tysdagar framover. Kursavgift er eigedel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon per kurskveld, inntil beløp for frikort.06.09.2016 13:30:00