Pasientkurs

Autismekurs

Kurs for foresatte til ny diagnostiserte barn med autisme. Kurset rettar seg mot barn i skulealder.

30.
november
2023
2 dagar
 1. 30. nov. 2023, 09:00 - 15:00
 2. 01. des. 2023, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

 1. 30. nov. 2023, 09:00 - 15:00
 2. 01. des. 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

I samarbeid med Habilitering Barn

Kvar

Bergbygget på Raglamyr

For å delta treng du tilvising frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.
Innhald

Dette er eit kurs for foresatte til barn med nydiagnostisert autisme. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.

Kurset har fokus på informasjon om, behandling av og oppfølging ved autisme, kommunale ordningar og kvardagen i familien.

Representant frå Autismeforeningen deltek med informasjon om foreningen og erfaringar med kordan det er å vere foresatt for eit barn med autisme.

Program

Vi gjennomgår tema som: 

 • Kva er eigentleg Autisme?
 • Å være foreldre til eit barn med autisme
 • Innlegg frå Autismeforeninga
 • PPT
 • Kvardagen i familien når eit barn har autisme, fokus på søsken
 • Kommunale ordningar og rettigheiter 
 • Anbefalte tiltak
 • Erfaringsdeling og drøfting

Innlegg på kurset blir holdt av representanter frå habiliteringstjenesta, PPT, Autismeforeninga, "Kurs i regi av Bufetat" og brukarrepresentant. 


Praktisk informasjon

Kurset går over 2 dager på dagtid. Det vil leggast opp til diskusjonar i gruppe og i plenum.

Det er ønskeleg at begge dei foresatte deltek på kurset. Foresatte har rett til fri frå jobb for å delta. Dette gjelder også sjølvstendig næringsdrivande.

Det blir servert kaffi, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpast i butikk eller på Amanda Storsenter.

Informasjon om overnatting, reise, eigenandel m.m. finner du her.


Nyttig informasjonsmateriell frå kurset 

Kjem...

Gode Nettsider

Autisme - helsenorge.no

Autisme - FHI

Autismeforeningen

Autismespekterforstyrrelser | www.statped.no

Podcast: Autismepodden – En podcast av og med autister, om autisme og andre relaterte emner!

Informasjonsfilm: Utrolige ting kan skje! - YouTube
Kontakt

Andre datoar

 1. 23.
  november
  2022
  2 dagar