Styremøte

Styremøte 24.11.2023

Det er kalla inn til styremøte i Helse Fonna HF.

24.
november
2023
  1. 24. nov. 2023, 09:00 - 15:00
Styrepapira blir publisert på styret sine sider

Tid og stad

Når

  1. 24. nov. 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Styremøte

Kvar

Haugesund. Sjå innkalling før møtet for stad.

Styrepapira blir publisert på styret sine sider

Styret har det øvste ansvaret for drifta av helseføretaket. Styret i Helse Fonna har representantar som er oppnemnd av Helse Vest og representantar som er valt av dei tilsette.