Medisinsk sengepost Odda

Slik finn du fram

En bygning med et fjell i bakgrunnen

Odda sjukehus

Sjukehusvegen 10, 5750 Odda