Digitalt kurstilbud for IBS pasienter ved Helse Vest

Helse Vest har utviklet et nytt, tverrfaglig, internettveiledet behandlingsprogram for pasienter med irritabel tarmsyndrom (IBS).

Kurset krever henvisning for å delta.​​

Vi har utviklet et nytt, tverrfaglig, internettveiledet behandlingsprogram for pasienter med irritabel tarmsyndrom (IBS). Vi tar nå imot henvisninger fra hele Helse Vest! Mage tarmskolen kan å gi betydelig reduksjon i IBS symptomers alvorlighetsgrad, samt gi økt livskvalitet hos dem som investerer tid i behandl ing stilbudet. Det er derfor viktig med en motivert pasient som er klar for egeninnsats! Les Anne Kristin sin brukeropplevelse av Mage tarmskolen her: Tok nettkurs, fekk nytt liv Helse Bergen (helse bergen.no) no).

Om Maget​​arms​​kolen

Mage tarmskolen er Haukeland sitt første digitale behandlingstilbud på internett innen somatikken. Prosjektet er en del av Helse Bergens Senter for Forskningsdrevet Innovasjon «For Helse». Mage tarmskolen er basert på fem moduler laget av gastroenterolog , manuellterapeut, psykiater og psykolog, hjerneforsker, og klinisk ernæringsfysiolog.
  • Innhold er basert på videosnutter, bilder, tekst.
  • Klinisk ernæringsfysiolog er tilgjengelig for digital veiledning, spørsmål og svar igjennom hele behandlingstilbudet.
  • Valgfrie intervensjoner i modul 4 og 5.
  • Tilbudet er tilgjengelig for deltakarene i seks måneder.
  • Pasienter fyller ut spørreskjema om symptomer og livskvalitet ved oppstart, tre måneder og seks måneder.
  • Fastlegen får brev fra behandler med resultater og oppsummering etter 3 måneder og etter endt forløp.

Hvordan log​​​ger pasi​​​​enten på?

Pasienten mottar en tekstmelding med lenke til pålogging via BANK-ID. Pasienten kan også logge på via våre nettsider www.helse bergen.no/NKFM

Hvem pass​er​ Mag​​e​​tarmskolen for?

Pasienter er diagnostisert med IBS. Personer over 18 år. Må ha BANK-ID.
Må kunne forstå og lese norsk. En motivert pasient som har fått god informasjon i forkant da helsetilbudet krever egeninnsats fra pasienten.

Informasjon om modu​​lene

Modul 1- Krop​​pe​​n og mage​​ tarmsystemet

denne første modulen får pasienten en innføring i hva irritabel tarm er, hvordan det diagnostiseres og hva som forårsaker det. Pasienten vil også lære om hvordan fordøyelsessystemet fungerer og reguleres, og om hvordan funksjonen i fordøyelsessystemet kan være forstyrret hos personer med irritabel tarm selv om alle undersøkelser viser at kroppen er frisk og alle prøver er normale.

Modul 2 - Kropp​shold​​​​ning og pusteteknikk

denne modulen ser vi på sammenhengen mellom IBS og muskel og skjelettplager. Mange med irritabel tarm kan ha et«hyperaktivt» nervesystem som kan gi smerte og fysiske feiltilpasninger. Her kan en fysioterapeut være til hjelp. Pasienten får først en innføring i smertefysiologi og hvordan nervesystemet fungerer. Til slutt er det en praktisk del med nyttige øvelser for personer med irritabel tarm. Modulen vil gi pasienten forståelse for hvordan langvarig smerte oppstår og hvorfor den ofte vedvarer, samt hvordan man kan påvirke den.

Modul 3 - Kost ​​o​​g livsstilsråd

Det finnes ingen mirakelkur mot irritabel tarm, men mange opplever bedring ved å følge noen generelle råd. I denne modulen ser vi på livsstilsråd som er forskningsmessig vist å bedre symptomer hos personer med irritabel tarm. Det anbefales å følge disse rådene før man eventuelt kutter ut andre matvarer eller følger strenge dietter

Modul 4 - Livsme​​​​s​​tring

Opplever du at sykdommen tar for stor plass i livet ditt? Har du slitsomme tanker, følelser, tilpasninger og symptomer som du bruker for mye tid på? Ville livet ditt vært annerledes dersom disse delene ikke tok så stor plass? Ville du prioritert annerledes? Dersom du kjenner at svaret er ja på flere av disse spørsmålene, vil denne modulen være spesielt relevant for deg. Intervensjon: eksponeringsterapi, kognitiv adferdsterapi.

Modul 5 - Kostbeh​​andling m​ed ​​lav FODMAP diett

Dersom pasienten ikke har fått tilstrekkelig symptomlindring etter å ha forsøkt generelle kostråd og øvelser fra modulene hun eller han har vært igjennom, kan pasienten ha nytte av å forsøke lav FODMAP dietten Dette er en kostbehandling som ca 2 3 av personer med IBS opplever at gir symptomlindring I denne delen vil pasienten få innføring i lav FODMAP dietten både i teori og praksis. Intervensjon: Lav FODMAP dietten.


Henvisningsadre​​sse

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Medisinsk klinikk, Seksjon for
fordøyelsessjukdommar
Postboks 1400, 5021 BERGEN​Sist oppdatert 27.07.2022