Kvalitetsbloggen: Hurra for oss i Helse Fonna

Takk for at du bidrar til å redusere bruk av dei breispektra antibiotika i sjukehusa i Helse Fonna. Dette er ei viktig sak for pasientane våre, oss sjølve, våre barn og barnebarn.

Haldis Økland Lier, fagdirektør
Publisert 28.05.2018
Sist oppdatert 01.03.2024

​I regjeringa sin handlingsplan for å redusere antibiotikabruken står utfordringa svart på kvitt:

«Antibiotika spiller en nøkkelrolle i dagens pasientbehandling. For at antibiotika også i fremtiden skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, må antibiotikabruken være riktig og minst mulig. Fortsetter dagens utvikling med økende antibiotikaresistens, kan vi om kort tid komme i en situasjon der infeksjonsrisikoen ved å gjennomføre standardoperasjoner som keisersnitt, hofteoperasjoner og hjertekirurgi blir for stor»

Helse Fonna er, saman med alle andre sjukehus i landet, i gang med eit arbeid for å sikre rett bruk av antibiotika slik at dei neste generasjonane skal få livsviktig hjelp og behandling. Antibiotikaresistens er skremmande både for den det gjeld og for oss som skal gi helsehjelp.

Derfor er det gledeleg å sjå at bruk av dei breispektra antibiotika i Helse Fonna har gått ned. Ikkje litt, men mykje. Vi har frå målingar i 2012 og til nå redusert forbruket med heile 27,7 prosent. Det gir oss ein 3. plass  av alle helseføretak på landsbasis. Dette er godt jobba, og ei rett prioritering på vegne av både dagens og framtidas pasientar.

Dyktige legar, sjukepleiarar og farmasøytar har delt kunnskap om tema på sjukehusa våre, og vi har deg som arbeidar nær pasientane som har endra bruken av antibiotika.

Tusen takk for at vi i fellesskap når målet vårt.