Nasjonal dugnad for auka kunnskap om hjerneslag

Fredag 28. oktober lanserer Helsedirektoratet ein nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Kampanjen er utvikla saman med blant andre Helse Vest, brukarorganisasjonane og sentrale fagmiljø.

Publisert 28.10.2016
Sist oppdatert 01.03.2024

​Målet med kampanjen er at fleire får behandling i tide og overlever med god livskvalitet. Kunnskapen om symptom på hjerneslag skal byggast opp og terskelen for å ringje 113 ved mistanke om hjerneslag skal senkast.

Hovudbodskapane er enkle:

  • Er det plutseleg vanskeleg å prate, smile eller løfte armane kan det vere hjerneslag.
  • Ring 113, kvart sekund tel.

For å få mest mogleg ut av det nasjonale løftet treng vi di hjelp. Vi håper du kan bidra med å spreie bodskapen i kampanjeperioden. Med god informasjon kan vi gjere ein forskjell. Kjenner du til symptoma, kan du redde liv.

Til helsedirektoratet.no seier direktør Bjørn Guldvog:

"Alle kan havne i en situasjon hvor det er avgjørende å kjenne igjen symptomene på hjerneslag.  Om noen plutselig får problemer med å prate tydelig, smile eller løfte hendene over hodet, må du ringe 113 så fort som mulig".

Helsedirektoratet meiner det er grunn til å tru at mange ventar med å ringe 113 fordi dei er usikre om symptoma er alvorlege nok eller dei er redde for å vere til bry.

"Hvert sekund teller ved hjerneslag. Ikke vær redd for å ringe 113 om du er i tvil – det er deres jobb å vurdere slike henvendelser. Ring heller 113 en gang for mye enn for lite" sier Guldvog.