Tettare på pasientane

Legevakta på Stord har flytta ut av sjukehuset. Det opnar for betre flyt og auka pasienttryggleik.

Publisert 21.06.2017
Sist oppdatert 01.03.2024

– Dette var tidlegare legevaktslokalar. No har vi flytta behandlingsrom for kirurgisk poliklinikk og skadepoliklinikk inn hit, i tillegg til rom for sjukepleiar i triage, seier leiar for kirurgisk seksjon Anne Karin Fossdal.

Saman med leiar for akuttmottaket Britt Johanne Rikstad Myklevoll gir ho ei omvisning i dei «nye» gamle lokalane. Dei er glade for å vere tettare på pasientane – og kvarandre.

nne Karin Fossdal og Britt Johanne Rikstad Myklevoll

TETTARE PÅ: Anne Karin Fossdal (t.v.) og Britt Johanne Rikstad Myklevoll ser fram til å komme tettare på ventande pasientar i både skadepoliklinikk og akuttmottak.

– No kan vi ha betre tilsyn med pasientar som ventar på skadepoliklinikken på kveldstid og det er enklare for legane å få assistanse ved behov. Det blir tryggare for både medarbeidarane og pasientane, seier Fossdal.

Rikstad Myklevoll opnar dei doble dørene og viser veg inn i akuttmottaket.

– Det viktigaste for oss er å betre pasienttryggleiken og få vurdert pasientane raskt. Målet er å triagere kvar pasient snarast råd og bare minutt etter ankomst.

Færre pasientar i seng

Her er det laga til nytt observasjonsrom med store, komfortable stolar. Ho og kollegene ser fram til betre oversikt og tettare kontakt med pasientar som ventar.

– Dei fleste aksepterer å vente viss det er travelt, men det er fint å kunne trygge pasientane med å gi dei god informasjon om kor lenge dei må rekne med å vente og kvifor, seier Rikstad Myklevoll.

Sjukepleiar Camilla Frugård Lunde trur det nye observasjonsrommet blir betre for pasientane.

– Mange kjem seg til akuttmottaket på eigne bein og vil helst ikkje ligge i seng. Det er godt om dei då kan få sitte komfortabelt. Ein kjenner seg kanskje litt mindre sjuk også?

Else Marie Agasøster, Torill Kaldefoss, Hilde Nordtun Alfsvåg og Camilla Frugård Lunde og Britt Johanne Myklevoll

RASK VURDERING: – Vi skal sikre alle pasientane ei triagering (prioritering- og hastegradsvurdering) snarast råd og bare innan få minutt, fortel Britt Johanne Rikstad Myklevoll. Her saman med frå venstre Else Marie Agasøster, Torill Kaldefoss, Hilde Nordtun Alfsvåg og Camilla Frugård Lunde.