Områdemøte

For å ivareta oppfølging av lovpålagte avtalar er det etablert områdemøter knytt til sjukehusa i Haugesund, Stord og Odda.

Områdemøtet består av øvste helsefagleg leiing i tilhøyrande kommunar, klinikkdirektørar og samhandlingssjef i føretaket. Koordinator for Samhandlingsutvalet (SU koordinator) deltek i alle møta. 

Refarat og møtedokument

2020

  2019


   2020


    2019


     2020


      2019


       Sist oppdatert 19.07.2021