• Astma Kurs
  Kurs for deg som har astma, og dine pårørande.
  Astma Kurs
  9.
  november
  2023
  2 dagar
 • Diabeteskurs
  Kurset er for deg med Diabetes type 2, som ønsker å lære mer om sykdommen din, behandlingen og hvordan du kan mestre hverdagen. Målet med kurset er at du får nok kunnskap og motivasjon, til å ta valg som du mener er rett for deg.
  Diabeteskurs
  22.
  januar
  2024
  2 dagar
 • Hjartekurs
  Vi vil at vegen vidare skal vere trygg for hjartepasientar og deiras pårørande. På kurset får dei vite kva dei kan forvente og kva dei skal gjere, og hvem dei kan kontakte.
  Hjartekurs
  6.
  desember
  2023
  2 dagar
 • Nyrekurs 2022
  Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått ein nyresjukdom. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.
  Nyrekurs 2022
  20.
  mars
  2024
  2 dagar
 • Slagkurs
  Eit to-dagars kurs for personar som nyleg har gjennomgått hjerneslag. Pårørande oppfordrast til å delta.
  Slagkurs
  30.
  november
  2023
  2 dagar
 • Livsmestringskurs for unge med kreft
  På dette digitale mestringskurset lærer du hvordan du håndterer tanker, følelser og praktiske problemer som dukker opp etter kreftbehandlingen.
  Livsmestringskurs for unge med kreft
  27.
  februar
  2024
  5 dagar