Velkomen til Helse Fonna

Vi gir spesialiserte helsetenester til innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

En gruppe kvinner i hvite frakker

  Kalender

  • Kols
   Kurs for deg som har kols, og for dine pårørande.
   Kols
   22.
   august
   2024
   2 dagar
  • Hjarte
   Vi vil at vegen vidare skal vere trygg for hjartepasientar og deira pårørande. På kurset får du vite kva du kan forvente og kva du skal gjere, og kven du kan kontakte.
   Hjarte
   29.
   august
   2024
   2 dagar
  • Multippel sklerose (MS)
   Kurs for deg som har fått diagnosen MS, og for dine pårørande.
   Multippel sklerose (MS)
   2.
   september
   2024
   2 dagar
  • Slag
   Kurs for deg som har fått hjerneslag, og for dine pårørande.
   Slag
   4.
   september
   2024
   2 dagar
  • Diabetes
   Kurset er for deg med Diabetes type 2, som ønsker å lære mer om sykdommen din, behandlingen og hvordan du kan mestre hverdagen. Målet med kurset er at du får nok kunnskap og motivasjon, til å ta valg som du mener er rett for deg.
   Diabetes
   9.
   september
   2024
   2 dagar
  • Hjarte
   Vi vil at vegen vidare skal vere trygg for hjartepasientar og deira pårørande. På kurset får du vite kva du kan forvente og kva du skal gjere, og kven du kan kontakte.
   Hjarte
   12.
   september
   2024
   2 dagar