En kvinne med langt hår

Eit kart over tenestene for barn og unge

Barn og unges helseteneste

Dei som treng hjelp og dei som skal hjelpe barn og unge må forstå dei ulike tenestene og deira rolle og ansvar. Slik kan vi skape eit betre hjelpetilbod. Dette handlar prosjekt barn og unges helseteneste om.

Verktøyet du finn her består av sj​u samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske helseplagene hos barn og unge. Verktøyet er først og fremst laga for fagfolk for at dei skal klare å gi barn og unge eit samahengande hjelpetilbod. ​Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og gir oversikt over dei ulike tenestene si rolle og ansvarsområde. 

Forløpa​​​

Angstplager

Autismespekterforstyrring

Bekymring for barn 0-3 år

Vanskar med merksemd og uro

Spisevanskar og spiseforstyrringar

Depresjonsplager og triste følelsar

Vald, overgrep og omsorgssvikt

​​

 

Implementeringsguide

Vi har saman med Innomed utvikla ein implementeringsguide som kan brukast som støtte og hjelp i lokale samhandlingsprosjekt som ønskjer å ta i bruk metodikk frå Barn og unges helseteneste.
Gå til implementeringsguide
Skjermbilde av forside implementeringsguide.

Om Barn og unges helseteneste

Dei som treng hjelp og dei som skal hjelpe barn og unge må forstå dei ulike tenestene og deira roller og ansvarsområder. Slik kan vi skape eit betre hjelpetilbod.
Les om barn og unges helseteneste
Gruppebilde ute. (Foto)
Sist oppdatert 03.07.2023