Kor får eg hjelp?

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du raskere blir bedre. Ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen, psykisk helsehjelp i kommunen eller fastlegen din. Dei kan hjelpe deg.

Dersom du ønskjer nokon å snakka med kan du ta kontakt helsesjukepleiar, kontaktlærar eller sosiallærar på skulen. Dei kan gi deg råd om kor du kan få hjelp. 

Du kan også snakka med ein annan vaksen du stolar på.

Helsesjukepleiar på skulen din vil snakke med deg for å finne ut meir om dei psykiske plagene dine. Deretter vil dei snakke med deg om kva som kan gjerast videre. Dei kan også kontakte fastlegen din, som også kan hjelpe deg.

Sist oppdatert 04.11.2022