Sjukepleiarar som går i ein gang. (Foto)

Jobb i Helse Fonna

I Helse Fonna blir du ein del av eit stort kollegium med omlag 4000 medarbeidarar. Vi ser etter deg som har den rette kompetansen og som ønskjer å jobbe i helsesektoren.

Ledige jobbar
Flesteparten av medarbeidarane i Helse Fonna har helsefagleg utdanning og arbeider til dømes som sjukepleiarar og legar. I eit stort føretak har vi også bruk for personar med anna type kompetanse.
 
Vi held til i Haugesund, Odda og Kvinnherad, og på øyene Stord og Karmøy. Noko som gjer at du som tilsett i Helse Fonna kan arbeide i store delar av Nord-Rogaland, Sunnhordland og Hardanger.

 

Møt nokre som jobbar i Helse Fonna

  Vil du ha fast heiltidsjobb? Sjekk ut Bemanningssenteret vårt

  Vil du ha faglege utfordringar og moglegheit til å bruke meir av breidden i sjukepleiarfaget? I Bemanningssenteret kan du få tilbod om fast heiltidsjobb og du får bli kjent med fleire avdelingar på sjukehuset. Du er sjølv med å forme turnusen din og kor du skal jobbe.
  Les meir om karrieremoglegheiter i Bemanningssenteret
  En person i hvit frakk

  Work in Helse Fonna

  We can offer you an exciting work environment in a vibrant region with beautiful surroundings. Come and join the team in Helse Fonna.
  Work with us
  Helsepersonell i en gang. (Foto)  Sist oppdatert 05.02.2024