Stord sjukehus. (Foto)

Bli LIS på Stord sjukehus

Saman blir vi beitre - difor har vi lyst til å jobbe med deg. - Vel din spesialitet - Få breiddekompetanse -  Vi gir deg støtte til bustad og rekrutteringsbonus. Stord sjukehus ligg midt i Sunnhordaland. Her får du moglegheit til å påverke din eigen arbeidskvardag.  Sjå om det er ledig jobb i dag.

Stortrivst som LIS-2 på Stord sjukehus

Åshild (31) stortrivst som LIS-2 på Stord sjukehus. Her kan du lese meir om kvifor.
Åshild Oftedal. (Foto)

  • Stord sjukehus er lokalsjukehus for kommunane i Sunnhordland, med tilsaman rundt 50 000 innbyggjarar.
  • Sjukehuset har spesialisthelsetilbod innan medisin, kirurgi, røntgen/lab og føde/gynekologi. Stord distriktspsykiatriske senter (DPS) ligg like ved og har spesialisthelsetilbod innan psykisk helsevern til vaksne og barn/ungdom.
  • Stord ambulansestasjon har lokalar på same område og Sunnhordland interkommunale legevakt er samlokalisert med sjukehuset.
  


Work with us

We can offer you an exciting work environment in a vibrant region with beautiful surroundings. Come and join the team in Helse Fonna.
Work with us
Helsepersonell i en gang. (Foto)
Sist oppdatert 05.10.2022