Bemanningssenteret

Bemanningssenteret er Helse Fonna sitt interne vikarbyrå. Ved kortare og lengre fråver skal vi sikre kompetanse til avdelingar innan psykiatri og somatikk. Dette er arbeidsplassen for deg som er sjukepleiar eller spesialsjukepleiar og som ønskjer høg grad av fagleg utvikling og likar varierte utfordringar. Du er tilpassingsdyktig og ønskjer fast jobb med tilbod om 100 prosent stilling.

Kontakt

Slik finn du fram

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Trivs som sjukepleiar i Bemanningssenteret

Ho var skeptisk til jobben i Bemanningssenteret og trudde ho ville angre på å takke ja. No ville ikkje Elise Hereid Rasmussen hatt det annleis. – Eg trivs veldig godt i jobben. No har eg fast heiltidsstilling, jobbar på kjente avdelingar og har tett og god dialog med leiaren min i Bemanningssenteret. Eg får gi innspel til turnusen min og føler eg kan påverke arbeidet mitt i stor grad.
Les meir om korleis det er å jobbe i Bemanningssenteret
Sjukepleiar (Foto)