Ambulanse

Ambulansetenesta i Helse Fonna dekker 18 kommunar i Nord-Rogaland, Sunnhordland, Indre Hardanger og Ryfylke. Innbyggartalet i området vårt er omlag 180 000. Vi har ti ambulansestasjonar og flåten har 16 døgnbilar, ein dagbil, seks beredskapsbilar, ambulansebåt, legebil og bussen Helseekspressen. Ambulansetenesta høyrer til i klinikk for medisinske tenester og beredskap.

Kontakt

Ved alvorlege og livstruande skader, ring 113. Ved andre tilstandar, kontakt legevakt på telefon 116 117 eller ta kontakt med din fastlege.


Område 1, Hardanger og Ryfylke:
Roger Lynghamar, avdelingsleiar
Odda, Jondal, Ullensvang, Sauda, Suldal

Område 2, Sunnhordland:
Lene Pedersen, avdelingsleiar. Tlf: 53 49 12 73
Stord, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad, Fitjar


Område 3, Haugalandet:
Svein Oddvar Moen,avdelingsleiar. Tlf: 52 73 26 78.
Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Etne, Bokn, Tysvær, Sveio, Utsira


Medisinskfagleg rådgivar:
Alf Stolt-Nielsen Reksten, overlege. 52 73 36 59.