Behandlingshjelpemidler

Vi låner ut medisinsk-teknisk utstyr til pasientar som treng å ha dette med seg heim etter opphald på sjukehus eller poliklinikk.

Du må bestille utstyr frå oss

Du kan ikkje hente utstyr eller forbruksmateriell hos oss. Alt forbruksmateriell vil bli sendt til deg via Bring (Posten). Det er difor viktig at du bestiller forbruksmateriell  god tid, gjerne 14 dagar før du går tom.

Bestille via helse-norge.no

Har du moglegheit, bestiller du forbruksmateriell via www.helse-norge.no.

Når du er logga inn, finn du finn oss under Helsekontakter > Helsefaglig kontakt > Behandlingshjelpemidler

Her kan du:

 • Bestille forbruksmateriell
 • Melde reklamasjon
 • Stille spørsmål om det medisinske utstyret som er lånt

Vil du at vi ringer? Skriv dette i meldinga så kontaktar vi deg på telefon.

Desse kan ikkje nytte helse-norge.no

Foreldre til pasientar mellom 12 og 16 år kan ikkje bruke nettløysinga på vegne av barna.

Ring oss når de treng utstyr til barn eller ved andre spørsmål, 52 73 46 50 – måndag til fredag mellom 9-11 og 12-14.

Informasjon til brukarar av bipap og heimerespirator

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og det nasjonale nettverket jobbar for at du som brukar skal bli ivaretatt på best mogleg måte.

Nasjonal portal for behandlingshjelpemidler

Kontakt

Telefon

 • Måndag
  • 09:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Tysdag
  • 09:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Onsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Torsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Fredag
  • 09:00 - 11:00
  • 12:00 - 14:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Oppmøtested er Raglamyrvegen 11. Du må avtale tidspunkt med oss i forkant enten på telefon eller via Helsenorge.no.