Forsking og innovasjon

Forsking styrkar tilbodet vi kan gi våre pasientar og er derfor eit naturleg satsingsområde i Helse Fonna. Forsking er ei av hovudoppgåvene til Helse Fonna. Seksjon for forsking og innovasjon er ein ressurs for pasientbehandlinga og bistår dei som treng hjelp og støtte i samband med forskingsprosjekt.

Skjema for deg som skal forske

Haldis Lier Økland, leiar for forsking og innovasjon (frå 1.12.2022), e-post: haldis.okland.lier@helse-fonna.no

Helge Børresen, koordinator, e-post: helge.borresen@helse-fonna.notlf: 52 73 2068

Monika Sobota-Curylo, koordinator for kliniske studier, e-post: monika.marta.sobota-curylo@helse-fonna.no, tlf: 52 73 27 16

Ingrid Øritsland Våge, koordinator for innovasjon, e-post: ingrid.oritsland.vage@helse-fonna.no, tlf: 93 85 02 61

Doris Gundersen, forskingsrådgivar, e-post: doris.gundersen@helse-fonna.no, tlf: 52 73 20 47

Eva Biringer, forskingsrådgivar, e-post: eva.biringer@helse-fonna.notlf: 52 73 09 98

g_361d4b31_4e04_4404_8632_64dd1abd7472

g_610499ea_353d_435a_b540_e84a73c9e967

Kronisk kuldeagglutininsykdom (2004)

Sigbjørn Berentsen

Medisinsk klinikk

 

Stoffskiftet og homocystein (2004)

Bjørn Gunnar Nedrebø

Medisinsk klinikk

 

Clinical, epidemiological, and functional neuroimaging perspectives on the association between depression and neurocognitive function (2006)

Eva Biringer

Klinikk for psykisk helsevern

 

Chronic fatigue syndrome. Health and impairment, treatment and prognosis (2008)

Bjarte Stubhaug

Klinikk for psykisk helsevern

 

Mental health disorders in adults with intellectual disabilities. Methods of assessment and prevalence of mental health disorders and problem behavior (2009)

Oddbjørn Hove

Klinikk for psykisk helsevern

 

God nok? Selvaktelse og interpersonlig fungering hos pasienter innen psykisk helsevern: Forholdet til diagnoser, symptomer og behandlingsutbytte (2009)

Jofrid Bjørkvik

Klinikk for psykisk helsevern

 

Communication difficulties in children identified with psychiatric problems (2010)

Wenche Andersen Helland

Medisinsk klinikk

 

Dementia with Lewy Bodies. Identification, frequency and sleep-disturbances. A cross-sectional clinical dementia cohort study (2011)

Arvid Rongve

Klinikk for psykisk helsevern

 

Psychiatric disorders, quality of life and effect of preoperative counselling in patients who undergo bariatric surgery (2012)
Haldis Økland Lier

Klinikk for psykisk helsevern

 

Rotator cuff disease; aspects concerning injection treatment, outcome assessment and short-term prognosis (2012)

Ole Marius Ekeberg

Klinikk somatikk, Stord

 

Foetal and early origins of old age health: Linkage between birth records and the old age cohort of the Hordaland Health Study (HUSK) (2012)

Jens Christoffer Skogen

Klinikk for psykisk helsevern

 

Lung cancer on Haugalandet, Norway. A long term follow-up study (2012)

Knut Skaug

Medisinsk klinikk

 

Low birth weight: General health and quality of life in young adult survivors (2013)

Morten Duus Odberg

Klinikk for psykisk helsevern

 

Computer Navigation in Total Knee R13eplacement Surgery. Effect on Outcome (2013)

Øystein Gøthesen

Kirurgisk klinikk

 

Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Characteristics and Treatment with Neurofeedback (2014)

Nezla Duric

Klinikk for psykisk helsevern

 

Fathers' mental health and child development: The predictive value of fathers' psychological distress during pregnancy for the social, emotional and behavioral development of their children (2014)

Anne Lise Kvalevaag

Klinikk for psykisk helsevern

 

The Role of Diet in Irritable Bowel Syndrome with special reference to Gut Neuroendocrine System (2015)

Tarek Mazzawi

Klinikk somatikk, Stord

 

Towards improved partnerships between health professionals and family caregivers in Huntington's disease: a qualitative study (2016)

Merete Røthing

Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

 

Bridging the Gap between Primary Care and Specialized Mental Health Care (2016)

Miriam Hartveit

Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

 

Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses (2017)

Else Cathrine Rustad

Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

 

Er angst, apati og kognitiv sviktprofil assosiert med sykdomsprogresjon ved mild demens? Med hovedfokus på demens med Lewylegemer (2018)

Monica Haraldseid Breitve

Klinikk for psykisk helsevern

 

Intellectual disability among in-patients with substance use disorders (2018)

Kirsten Braatveit

Klinikk for psykisk helsevern

 

Demens med Lewylegemer: søvn, kognisjon og nevropatologi (2019)

Luiza Chwiszczuk

Klinikk for psykisk helsevern

 

Self-management in people living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (2019)

Heidi B. Bringsvor

Seksjon for forsking og innovasjon

 

Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for bipolar mania — and exploration of motor activity patterns in serious mental disorders (2020)

Tone Elise Gjøtterud Henriksen

Klinikk for psykisk helsevern


Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy (2022)

Flavia Paunas

Medisinsk klinikk

 

Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age (2022)

Anna Gjerde

Medisinsk klinikkg_8f75b779_6e56_48d6_a6e0_2c962dd66c19

Prosjektoversikt 2022.pdf

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Møllervegen 22, Haugesund.

Forskingsstrategi Helse Fonna HF

Helse Fonna skal ha forsking og innovasjon av god kvalitet i alle kliniske einingar.
Les vår forskingsstrategi
Forside forskingsstrategi

Kliniske studiar - forsking på ny behandling

Kliniske studiar med menneske blir også kalla utprøvande behandling for nye metodar og legemiddel. Når du deltar i studiar som pasient, får du tett oppfølging. Dette inneber fleire kontrollar, testar og prøvar enn vanleg behandling.
Sjå kliniske studiar i Noreg
En person som viser en pasient noe på datamaskinen

Forskingsnyheiter frå Helse Fonna

 • 28. november 2022
  To postdoktorstipend til Helse Fonna

  Tone Henriksen og Kirsten Braatveit kom gjennom nålauga hos Helse Vest.

 • 30. august 2022
  Kortare ventetid ved bruk av inntakssamtale

  Meir enn 1 av 4 pasientar med rett til helsehjelp i psykisk helsevern fekk kortare maksimal ventetid ved DPS når fristen var basert på ein inntakssamtale enn på berre tilvisinga.

 • 17. august 2022
  Ho blir ny forskingssjef

  Haldis Økland Lier sluttar som fagdirektør og går over i stillinga som forskingssjef i Helse Fonna.