Forsking og innovasjon

Forsking styrkar tilbodet vi kan gi våre pasientar og er derfor eit naturleg satsingsområde i Helse Fonna. Forsking er ei av hovudoppgåvene til Helse Fonna. Seksjon for forsking og innovasjon er ein ressurs for pasientbehandlinga og bistår dei som treng hjelp og støtte i samband med forskingsprosjekt.

Skjema for deg som skal forske

Haldis Lier Økland, leiar for forsking og innovasjon (frå 1.12.2022), e-post: haldis.okland.lier@helse-fonna.no

Helge Børresen, koordinator, e-post: helge.borresen@helse-fonna.notlf: 52 73 2068

Monika Sobota-Curylo, koordinator for kliniske studier, e-post: monika.marta.sobota-curylo@helse-fonna.no, tlf: 52 73 27 16

Ingrid Øritsland Våge, koordinator for innovasjon, e-post: ingrid.oritsland.vage@helse-fonna.no, tlf: 93 85 02 61

Doris Gundersen, forskingsrådgivar, e-post: doris.gundersen@helse-fonna.no, tlf: 52 73 20 47

Eva Biringer, forskingsrådgivar, e-post: eva.biringer@helse-fonna.notlf: 52 73 09 98

  g_361d4b31_4e04_4404_8632_64dd1abd7472

   g_610499ea_353d_435a_b540_e84a73c9e967

   Kronisk kuldeagglutininsykdom (2004)

   Sigbjørn Berentsen

   Medisinsk klinikk

    

   Stoffskiftet og homocystein (2004)

   Bjørn Gunnar Nedrebø

   Medisinsk klinikk

    

   Clinical, epidemiological, and functional neuroimaging perspectives on the association between depression and neurocognitive function (2006)

   Eva Biringer

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Chronic fatigue syndrome. Health and impairment, treatment and prognosis (2008)

   Bjarte Stubhaug

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Mental health disorders in adults with intellectual disabilities. Methods of assessment and prevalence of mental health disorders and problem behavior (2009)

   Oddbjørn Hove

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   God nok? Selvaktelse og interpersonlig fungering hos pasienter innen psykisk helsevern: Forholdet til diagnoser, symptomer og behandlingsutbytte (2009)

   Jofrid Bjørkvik

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Communication difficulties in children identified with psychiatric problems (2010)

   Wenche Andersen Helland

   Medisinsk klinikk

    

   Dementia with Lewy Bodies. Identification, frequency and sleep-disturbances. A cross-sectional clinical dementia cohort study (2011)

   Arvid Rongve

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Psychiatric disorders, quality of life and effect of preoperative counselling in patients who undergo bariatric surgery (2012)
   Haldis Økland Lier

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Rotator cuff disease; aspects concerning injection treatment, outcome assessment and short-term prognosis (2012)

   Ole Marius Ekeberg

   Klinikk somatikk, Stord

    

   Foetal and early origins of old age health: Linkage between birth records and the old age cohort of the Hordaland Health Study (HUSK) (2012)

   Jens Christoffer Skogen

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Lung cancer on Haugalandet, Norway. A long term follow-up study (2012)

   Knut Skaug

   Medisinsk klinikk

    

   Low birth weight: General health and quality of life in young adult survivors (2013)

   Morten Duus Odberg

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Computer Navigation in Total Knee R13eplacement Surgery. Effect on Outcome (2013)

   Øystein Gøthesen

   Kirurgisk klinikk

    

   Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Characteristics and Treatment with Neurofeedback (2014)

   Nezla Duric

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Fathers' mental health and child development: The predictive value of fathers' psychological distress during pregnancy for the social, emotional and behavioral development of their children (2014)

   Anne Lise Kvalevaag

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   The Role of Diet in Irritable Bowel Syndrome with special reference to Gut Neuroendocrine System (2015)

   Tarek Mazzawi

   Klinikk somatikk, Stord

    

   Towards improved partnerships between health professionals and family caregivers in Huntington's disease: a qualitative study (2016)

   Merete Røthing

   Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

    

   Bridging the Gap between Primary Care and Specialized Mental Health Care (2016)

   Miriam Hartveit

   Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

    

   Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses (2017)

   Else Cathrine Rustad

   Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

    

   Er angst, apati og kognitiv sviktprofil assosiert med sykdomsprogresjon ved mild demens? Med hovedfokus på demens med Lewylegemer (2018)

   Monica Haraldseid Breitve

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Intellectual disability among in-patients with substance use disorders (2018)

   Kirsten Braatveit

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Demens med Lewylegemer: søvn, kognisjon og nevropatologi (2019)

   Luiza Chwiszczuk

   Klinikk for psykisk helsevern

    

   Self-management in people living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (2019)

   Heidi B. Bringsvor

   Seksjon for forsking og innovasjon

    

   Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for bipolar mania — and exploration of motor activity patterns in serious mental disorders (2020)

   Tone Elise Gjøtterud Henriksen

   Klinikk for psykisk helsevern


   Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy (2022)

   Flavia Paunas

   Medisinsk klinikk

    

   Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age (2022)

   Anna Gjerde

   Medisinsk klinikk   g_8f75b779_6e56_48d6_a6e0_2c962dd66c19

   Prosjektoversikt 2022.pdf

   g_e5cb00f3_c552_498b_a274_66e61e75672f

    Slik finn du fram

    Oppmøtestad

    Møllervegen 22, Haugesund.

    Forskingsstrategi Helse Fonna HF

    Helse Fonna skal ha forsking og innovasjon av god kvalitet i alle kliniske einingar.
    Les vår forskingsstrategi
    Forside forskingsstrategi

    Kliniske studiar - forsking på ny behandling

    Kliniske studiar med menneske blir også kalla utprøvande behandling for nye metodar og legemiddel. Når du deltar i studiar som pasient, får du tett oppfølging. Dette inneber fleire kontrollar, testar og prøvar enn vanleg behandling.
    Sjå kliniske studiar i Noreg
    En person som viser en pasient noe på datamaskinen

    Forskingsnyheiter frå Helse Fonna