Pasientsikkerheit

Pasientsikkerheit skal utvikle og bidra ved implementering av system og verktøy i eit kontinuerlig arbeid for å betre pasienttryggleiken. Dette inneber rådgjeving og rettleiing for helsepersonell.

Vi har utarbeida ei systematisk prosedyre for førebygging og behandling av trykksår og IAD.

Denne rettleiar personalet i å klassifisere skader og gjere tiltak basert på retningslinjer og produkt som har evidens for førebygging og behandling.

Rettleiaren for utforma som plakatar som kan hengast på avdeling.

Last ned rettleiar (PDF)

For kjelder, sjå ehandboka

Sist oppdatert 14.09.2020