Sår

Pasientar med avanserte og kroniske sår har behov for tett oppfølging og riktig behandling. For å sikre god pasientsikkerheit har vi laga oversikt over behandling og bruk av dei ulike produkta.

Vi har utarbeida ei systematisk prosedyre for førebygging og behandling av trykksår og IAD.

Denne rettleiar personalet i å klassifisere skader og gjere tiltak basert på retningslinjer og produkt som har evidens for førebygging og behandling.

Rettleiaren for utforma som plakatar som kan hengast på avdeling.

Sjå prosedyrene i ehandboka

Det finnes en mengde produkter som kan brukes i forbindelse med behandling av sår. Dette heftet er ment som en veiledning i hvilke produkter som anbefales i ulike behandlings-situasjoner.

Sjå rettleiar for produkt i ehandboka

Sist oppdatert 13.01.2022