Tone Henriksen - Bipolare blir betre med briller

– Først såg vi betring hos den første pasienten, deretter hos den andre og den tredje. Den kjensla var heilt fantastisk.

 

Tone Henriksen er psykiater og overlege ved Valen sjukehus. Pasientane ho fortel om har bipolar liding, og var innlagt på Valen sjukehus i ein manisk fase. Som ein del av forksinga si, ga ho dei briller med oransje glas. Hypotesen var at oransje briller som blokkar den blå fargen i lyset kunne bidra til å regulere prosessar i hjernen som er kjenslevare for lys. Det stemte. 

Rask betring og mindre medisinbruk

 – Det er andre som har tenkt på dette før, men styrken vår i Helse Fonna er at vi har klart å gjennomføre det, seier Henriksen.

 – Ved å gå med briller 14 timar i døgnet, har vi sett at pasientar i manisk fase blir markant betre etter bare 5-7 dagar. Dette er pasientar som elles kan vere innlagt i sjukehus i fleire månadar utan særleg betring. Bruk av briller kan kraftig redusere medisinbruken.

 Det har vore stor internasjonal merksemd kring funna i denne studien.

 – Mange følgjer med og ventar på publikasjonen, som no er akseptert i fagtidsskriftet Bipolar disorders.

Les artikkelen "Blue-blocking glasses as additive treatment for mania: a randomized placebo-controlled trial"

Sist oppdatert 26.10.2016