Ninjakoll. (Grafikk)

Ninjakoll

Ninjakoll er ein læremodell for å gi ungdommar med utviklingshemming kunnskapar om seg sjølv og dermed få superkontroll.

​Å få meir kunnskap om eigen funksjonsnedsetting kan dei bedre handtere ulike situasjonar i kvardagen.

Video​​

Det er laga tre videoar. Dei er opprinneleg på svensk, men er dubba til norsk. Videoane er laga av den svenske forskingsstiftelse ALA, som er ein del av FUB.

​Vi har samla dei under.

Det er også laga to veiledningshefter. Dei k​​​​an du laste ned.

Ninjakoll 1 - veiledningshefte.pdf

Ninjakoll 2 - veiledningshefte.pdf​​

​Også for dei va​​ksne

Ninjakoll kan brukast både i møte med ungdom og i deira nettverk. Sjølv om Ninjakoll rettar seg mot ungdommar, kan Ninjakoll også hjelpe vaksne å få ein innsikt i og større forståing for korleis det er å ha en funksjonshemming.

​​

  


 
Sist oppdatert 21.04.2022