Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp psykisk helse og rus skal styrke det heilskaplege behandlingstilbodet til pasientar med psykisk helse- og rusmiddelproblem.

​Å vere ein del av eit pakkeforløp vil seie at du som pasient får eit utgreiings- og behandlingsforløp som er heilskapleg og utan unødig ventetid. Pakkeforløp inneber at du som pasient skal få vite kva som skal skje, når det skal skje og kven som har ansvaret.

Kva betyr pakkeforløpa for deg som pasient eller pårørande - informasjon på helsenorge.noInnføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus - informasjon frå Helsedirektoratet

Våre pakkeforløp innen rus og psykisk helse

Pakkeforløp rus

Psykiske lidelser hos voksne


Sjå video om pakkeforløp

 
Sist oppdatert 29.11.2021