Ortopedi, Haugesund

Ortopedisk poliklinikk


Opningstid: Alle kvardagar kl. 8.00-15.30.

Ved ortopedisk poliklinikk greier vi ut og behandlar sjukdom og skade i kroppen sitt bevegelsesapparat. Her møter du legar, sjukepleiarar og helsesekretærar. Kvart år tar vi i mot og behandlar rundt 15 000 pasientar. Vi har lang erfaring og meget god fagleg ekspertise i behandling av dei aller fleste ortopediske lidingar. Dette omfattar behandling av brot og kontrollpoliklinikk, utgreiiing og vurdering av nytilviste pasientar med liding i hofte, kne, skulder, hand, fot, ankel og rygg. Vi tar også imot barneortopedi.


Vi behandlar dei aller fleste ortopediske tilstandar og vi har god fagkompetanse i vårt ortopediske miljø. Sjeldne tilstandar og diagnosar blir behandla i tett samarbeid med for eksempel Haukeland universitetssjukehus.


Det er bra om det er gjort relevant billeddiagnostikk (røntgen/MR og liknande ) på førehand, men vi gjer alltid ein vurdering før timen og kan gjennomføre røntgenundersøking her på sjukehuset om det er nødvendig. Vi ønsker å halde ventetida ved vår poliklinikk så kort som mogleg. Alle tilvisingar blir vurdert av spesialist i ortopedi innan få dagar, og du får innkalling til time etter vurdering.
Kontakt

Telefon

  • Måndag 07:30 - 15:30
  • Tysdag 07:30 - 15:30
  • Onsdag 07:30 - 15:30
  • Torsdag 07:30 - 15:30
  • Fredag 07:30 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

1. etasje
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund