Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjon og skulehelsetenesta er eit lågterskeltilbod for alle barn, unge og føresette. Tenesta kan gi oppfølging til barn og unge med lettare psykiske helseplager og deira føresette og skal tilvise til andre tenester ved behov.

Diagram
Sist oppdatert 05.03.2023