Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) gir eit spesialisert helsetilbod til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringar og deira pårørende. BUPs hovudoppgåve er å hjelpe barn og unge og deira familiar med utgreiing, behandling, rådgiving og tilrettelegging.

Ikon
Sist oppdatert 05.03.2023