Behandling

Åreknuter - operasjon

Du kan fjerne åreknutane med operasjon. Det er sannsynleg at kirurgi vil få beina dine til å sjå betre ut, og det kan også hjelpe mot verking eller tunge og trette bein. Kirurgi er den vanlegste behandlingsforma ved åreknutar.

Operasjonen for å fjerne åreknutar gjerast vanlegvis som dagkirurgi, det vil sei utan innlegging i sjukehuset.

Før

Du skal møte fastande på sjukehuset til avtalt tid og sted. Dette inneber at du ikkje kan ete, drikke kaffi, mjølk eller mjølkeprodukt, tygge tyggegummi, ete pastill eller røyke/snuse frå kl 24.00 natta før planlagt operasjon. Du kan drikke klare væsker som vatn, saft eller te inntil to timar før du møtar på sjukehuset.

På sjukehuset blir du tatt imot av sjukepleiar. Mens du ventar på operasjon får du ein samtale med anestesilege og kirurgen som skal operere deg.

Alle pasientar gjennomgår ein grundig ultralydundersøking. Legen undersøking et bein av gongen og vurdera djupe og overflatiske venar (årer) på legg og lår. 

Åreknutane teiknast på huda med tusj før operasjonen.

Du kan enten få generell anestesi eller lokal bedøving under operasjonen. Dersom du får generell anestesi, vil du sove gjennom operasjonen. Med lokal bedøving bedøvast berre den delen av kroppen din som skal opererast, slik at du er vaken utan å kjenne smerte.

Nokon kan ved behov få avslappande medisin og sove.Under

Legen fjernar hovudåra (saphena magna) frå lysken til ankelen eller kneet. Dette gjerast med eit lite snitt ved ankelen eller kneet og eit litt større snitt i lysken. Nokon gonger blir det også laget 1 eller 2 små hjelpesnitt andre steder langs beinet. I nokre tilfelle må/kan vi fjerna tilleggsåreknutar med små snitt i huda.

Åreknutar bak på leggen fjernast med snitt i knehasen.

Som avslutning på operasjonen blir det opererte beinet surra inn i elastisk bind. Dette gjerast hovudsakeleg for å hindre bløding under huda. Dette er viktigast dei første timane og eit par dagar etter operasjonen. Etter

Kor lenge du må bruke elastisk bind eller strømpe er avhengig av kor mykje det blødde under operasjonen. Det anbefalast å bruke elastisk bind eller strømpe dag og natt i ei veke, deretter berre på dagtid ei ekstra veke.

Ver i aktivitet etter operasjonen – bruk beina til lett gange, ikkje sitt stille for lenge om gongen.
 
Du må rekne med å vere sjukmeld etter operasjonen. Sjukmeldingsperioden avheng av kva arbeid du har, og varer sjeldan meir enn 2 veker.
 
Stinga fjernast hos fastlegen din etter ca. ti dagar.Ver merksam

Dersom du får aukande smerter, vedvarande feber og huda blir raud kan det vere teikn på betennelse i operasjonssåret. Ta kontakt med din fastlege eller sjukehus for å få ein vurdering.

Kontakt

Odda sjukehus Operasjon Odda

Kontakt Operasjon Odda

Oppmøtestad

Operasjon/dagkirurgi, 3. etasje.
En bygning med et fjell i bakgrunnen

Odda sjukehus

Sjukehusvegen 10, 5750 Odda

Transport

​For informasjon om lokalrutetilbod til Odda sjukehus, sjå www.skyss.no. For ekspressbuss, sjå www.nor-way.no.

Praktisk informasjon

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina ligg i U-etg.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.30

Det ligg ein kiosken ved hovudinngangen
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-18.00.

Kiosken har ikkje betalingsterminal.

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Det er ikkje minibank ved sjukehuset. ​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering for pasientar og besøkande ligg på sjukehusområdet.
Du kan parkere på sørsiden av sjukehuset eller på østsiden/baksiden ved elven eller augelegekontoret. Det er gratis parkering.

Det er ikkje tilgjengelege ladestasjonar for lading av elbil.

Det er reservert plass for HC-parkering utanfor hovudinngangen.

Reservert plass for blodgivar er på parkeringsplassen sør for sjukehuset.

Hugs å legge parkeringsbeviset for desse plassane godt synleg i frontruta.Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.