Behandling

CPAP-behandling

For mange pasientar med pustestopp under søvn (søvnapne), er dette skylda dette trange luftvegar i nase og svelg (obstruktiv søvnapne/OSA). Den mest effektive behandlinga er PAP/CPAP levert av ein kompressor kopla til nase/ansikt med ein maske og luftslange. Det positive lufttrykket når frem til svelget og held luftvegane opne gjennom natta. Behandlinga krev eigeninnsats for å etablere gode vaner. Dette inneber dagleg påmontering og reingjering av utstyret. Mange treng fleire veker for å bli komfortable med behandlinga.

Noen er plaget med pustestopp når de sover. Dette kalles søvnapné og skyldes vanligvis trange luftveier i nese og svelg. Søvnapné kan medføre døsighet og konsentrasjonsproblemer på dagtid. Behandling kan lindre symptomene for mange.

Les meir på helsenorge.no

Behandling med PAP/CPAP reduserer risiko for hjarte- og karsjukdom, særleg hos unge personar, og betrar søvnighet og livskvalitet.

Før

Oppstarten av CPAP-behandling skjer vanligvis ved god opplæring og tilpasning av maske på søvnpoliklinikk. Deretter brukes utstyret hjemme.

Under

Behandlingen er vanligvis livslang, men enkelte pasienter kan bli kvitt sykdommen ved livsstilsendring. Vellykket CPAP-behandling er avhengig av at utstyret brukes minst 5-6 timer hver natt. Det kan ta noe tid å venne seg til behandlingen, men forhåpentligvis vil du oppleve positive virkninger. Dette kan være at du føler deg mer opplagt, snorker mindre og har en bedre søvnkvalitet på bakgrunn av at antall pustestopp er redusert.

Etter

Etter at du har brukt CPAP over noen uker, vil du få innkalling til en telefontime eller CPAP-kontroll. Her ser vi om behandlingen har hatt effekt ved å kontrollere at antall pustestopp er redusert. Vi vil også spørre deg om du har positivt utbytte av behandlingene eller om det har oppstått utfordringer undervegs. Det kan også være nødvendig med justering av utstyret eller behov for å forsøke en annen maske.

Dersom CPAP-behandlingen fungerer tilfredsstillende, avsluttes videre oppfølging. Du kan selvsagt ta kontakt dersom du har spørsmål.

Kontakt

Odda sjukehus Søvnpoliklinikken

Kontakt Søvnpoliklinikken

Oppmøtestad

Resepsjon, hovudinngang 1. etasje.
En bygning med et fjell i bakgrunnen

Odda sjukehus

Sjukehusvegen 10, 5750 Odda

Transport

​For informasjon om lokalrutetilbod til Odda sjukehus, sjå www.skyss.no. For ekspressbuss, sjå www.nor-way.no.

Praktisk informasjon

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina ligg i U-etg.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.30

Det ligg ein kiosken ved hovudinngangen
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-18.00.

Kiosken har ikkje betalingsterminal.

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Det er ikkje minibank ved sjukehuset. ​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering for pasientar og besøkande ligg på sjukehusområdet.
Du kan parkere på sørsiden av sjukehuset eller på østsiden/baksiden ved elven eller augelegekontoret. Det er gratis parkering.

Det er ikkje tilgjengelege ladestasjonar for lading av elbil.

Det er reservert plass for HC-parkering utanfor hovudinngangen.

Reservert plass for blodgivar er på parkeringsplassen sør for sjukehuset.

Hugs å legge parkeringsbeviset for desse plassane godt synleg i frontruta.Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.