Diagnose

Gastroøsofageal refluks

Gastro-øsofageal refluks (GØR) sjukdom betyr at meir mageinnhald enn normalt renner tilbake i matrøyret (refluks). Innhaldet i magen er surt fordi det inneheld saltsyre. Mageinnhald kan komme heilt opp i munnen (sure oppstøyt, oppkast) eller irritere slimhinna i matrøyret (halsbrann, smerter bak brystbeinet). Hos somme kan mageinnhaldet irritere svelget (hoste) eller renne over i luftvegane frå svelget (hoste, luftvegsinfeksjonar, pusteproblem).

Gulping er svært vanlig hos spedbarn og små barn. Det skaper vanligvis ingen problemer, og de fleste barn vokser det av seg.

Les meir på helsenorge.no

Utredning

Diagnosen er mistenkt ved typiske symptom og blir stadfesta ved å registrere pH. Ved denne undersøkinga blir det ført eit tynt røyr frå nasen til matrøyret for å finne pH (kor mykje surt mageinnhald som renn tilbake til matrøyret) i løpet av eit døgn.

Barnet blir så undersøkt med røntgen av matrøyr og magesekk. For somme pasientar er det også aktuelt å gjere gastroskopi. Gastroskopi av barn blir gjort i narkose. Legen fører ein bøyeleg slange med eit kamera i enden ned i matrøyret og magesekken slik at eventuelle syreforandringar i slimhinna kan undersøkjast. Hos somme vil ein også undersøkje om magesekken tømmer seg unormalt sakte (ventrikkelscintigrafi).

Behandling

Hos dei aller fleste barna kan sjukdommen behandlast med livsstilsendringar og medisinar. Barnet bør liggje med heva overkropp og maten kan eventuell gjerast tjukkare. Barnet kan givast ein medisin som legg seg som eit "lokk" opp på maten og hindrar refluks. Dersom dette ikkje er tilstrekkeleg, vil barnet få medisinar som hemmar syreproduksjon.

Hos nokre få barn er medisinsk behandling ikkje tilstrekkeleg for å fjerne symptoma og det vil vere aktuelt med kirurgisk behandling. Ein lagar då ein slags ventil som hindrar at mageinnhald renn tilbake til luftrøyret.

Oppfølging

Hos dei fleste barn med GØR sjukdom vil symptoma forsvinne dei første leveåra. Hos somme kan det vere aktuelt med medisinar i fleire år. Det er berre nokre få av barna som blir behandla for GØR sjukdom som vil trenge kirurgi.

Kontakt

Haugesund sjukehus Medisinsk gastroenterologisk og nefrologisk seksjon

Kontakt Medisinsk gastroenterologisk og nefrologisk seksjon
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​