Behandling

Individuell jobbstøtte (IPS)

IPS (Individual Placement and Support), eller individuell jobbstøtte på norsk, er ei kunnskapsbasert tilnærming til arbeidsrehabilitering for menneske med alvorlege psykiske lidingar. Tilnærminga er systematisk og integrert med behandlingstilbodet som blir gitt frå helsetenesta. Målsetninga er å finne vanleg lønna arbeid. Dei som mottar IPS, blir vidare i teksten omtala som jobbsøkar.
IPS bygger på åtte grunnleggande prinsipp:

 • Målet er ordinært, lønna arbeid.
 • Deltaking på bakgrunn av ønsket til jobbsøkar.
 • Individuell jobbstøtte er ein integrert del av behandlinga.
 • Jobbsøk skjer ut frå interesser og ferdigheiter.
 • Individuelt tilpassa rådgiving om økonomiske ytingar.
 • Aktivt jobbsøk startar med ein gong og seinast etter ein månad.
 • Systematisk jobbutvikling.
 • Oppfølging er uavgrensa i tid og individuelt tilpassa jobbsøkar.

Tilvising og vurdering

Individuell jobbstøtte er ein integrert del av behandlinga til menneske med alvorlege psykiske lidingar og baserer seg på ønsket den enkelte har om bistand til jobb eller utdanning. 

Samarbeid med rettleiar i NAV er ofte naturleg.

Før

For å få tilbod om IPS må du ha eit ønske om å komme i lønna arbeid, og du må vere i behandling for ei psykisk liding eller rus-/og avhengnadsproblematikk ved sjukehuset.

Under

Ved oppstart av behandling blir alle pasientar spurt om nåverande status for jobb eller utdanning, og om eventuelle ønske om bistand til det. Dersom individuell jobbstøtte er ein del av den behandlinga du ønsker, vil du bli sett i kontakt med ein jobbspesialist. Saman jobbar de med eksempelvis:

 • Ein-til-ein kontakt for å tilpasse til behovet ditt
 • Vektlegging av ønska dine når det gjeld arbeid
 • Bistand til å utforme CV, søknadsbrev, trene på intervjusituasjonar og så vidare
 • Bistand til å finne eigna jobbar og oppsøke arbeidsgivarar, om dette er ønskeleg
 • Skape godt samarbeid med NAV
 • Jobbe med ein handlingsplan for å finne jobb
 • Openheit og ærlegdom når vi jobbar med tema knytt til jobb

Varigheit av behandling

I denne behandlinga blir det jobba direkte ut mot ordinært arbeid, så snart dette er ønskeleg. Samarbeidet med ein jobbspesialist kan vare like lenge som du har oppfølging frå behandlaren din.

Etter

Oppfølging frå jobbspesialist skal bli tilpassa behovet ditt og vere integrert i behandlingsplan. Oppfølginga etter utskriving blir avtala mellom deg og jobbspesialist, behandlar, arbeidsgivar og NAV.

Dersom dette høyrest interessant ut for deg, ta kontakt med behandlaren din for meir informasjon. Du kan også sjå nettsidene til NAPHA for meir informasjon.

Kontakt

 • Haugaland DPS, Haugesund

  Floravegen 75

  5535 Haugesund

  Transport

  ​Det er busshaldeplass like ved Haugaland DPS, Haugesund. Søk på haldeplassen "Lysskar" i reiseplanleggaren. Ruteinformasjon finn du på www.kolumbus.no

  Praktisk informasjon

  Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
   
  Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

  Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

  ​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

  Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

  Ta med behagelege klede.

  Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

  Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

  God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

  ​Parkeringsplass for pasientar og besøkande ligg like utanfor bygget. Alle oppmerka parkeringsplassar kan nyttast. Parkering er gratis

  Sjukehusområdet er røykfritt.

  Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

 • Kontakt Stord DPS

  Oppmøtestad

  Stord DPS og BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk) held til i lokale som ligg like ved Stord sjukehus.

  Stord DPS

  Transport

  ​Kystbussen har terminal i Leirvik sentrum, sjå www.kystbussen.no for ruteinformasjon. Herfrå går det lokalbuss til sjukehuset og DPS-et. Meir informasjon om rutetider for lokalbuss finn du på www.skyss.no. OBS: Ved søk i reiseplanleggaren må du skrive «Fylkessjukehuset» dersom du skal til/frå Stord sjukehus eller Stord DPS, då dette er Skyss sitt haldeplassnamn for dette busstoppet.

  Praktisk informasjon

  ​Det er ikkje publikumsapotek på sjukehuset, men det er fleire apotek i og rundt Leirvik sentrum.

  ​Nærmaste daglegvare er Spar Ådland, Olvikvegen 52, 5416 Stord. 1.5 km med bil, 500 m til fots på gangsti bak ambulansestasjonen.

  Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
   
  Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

  Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

  ​Publikumskantine finn du i underetasjen.
  Opningstider:
  Måndag-fredag kl. 11.00-14.00.
  Stengt i helger og heilagdagar.

  ​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

  Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

  Ta med behagelege klede.

  Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

  Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

  God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

  ​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Nærmaste minibank Stord sjukehus: Sparebanken Vest, Leirvik sentrum.

  ​Parkeringsplass for pasientar og besøkande ligg like utanfor sjukehuset, det er kort avstand for gåande. Parkering mot avgift, sjå oppslag ved parkeringsautomat.

  Det er mogleg å køyre heilt fram til hovudinngangen for å sleppe av passasjerar ved behov.

  Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​

  Sjukehusområdet er røykfritt.

  Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.