Diagnose

Magekatarr

Betennelse i slimhinna til magesekken kallar vi magekatarr (gastritt). Typiske teikn på magekatarr kan vere smerter eller ei brennande/svidande kjensle i øvste del av magen, opp mot brystbeinet.

Årsaker

Magekatarr/gastritt er eit samleomgrep for fleire typar betennelse i slimhinnene til magesekken.

Akutt gastritt

– går som regel over av seg sjølv eller kan behandlast med medisin. Årsaka kan vere annan sjukdom eller inntak av stoff som irriterer slimhinna i magesekken, som alkohol, røyk, eller ein type betennelsesdempande medisinar vi kallar NSAIDS.

Langvarig (kronisk) gastritt

– kan komme av bakteriar eller autoimmune reaksjonar. Det kan behandlast, men ikkje bli kurert.

Dersom du er kalla inn til time/undersøking, ta med oppdatert liste over medisinar du brukar.

Tilvising og vurdering

Dersom du har symptom på magekatarr, ta kontakt med fastlegen din. Han eller ho vil vurdere kva tiltak som er aktuelle for deg. Ved sterke eller vedvarande symptom vil fastlegen kunne be om at du blir undersøkt på sjukehuset.

  • sjukehistorie
  • tiltak som allerede er forsøkt
  • eventuelle blodprøvar/andre undersøkingar

Utgreiing

Det er vanleg at gastroskopi er ein del av utgreiinga.

Legen vil også vurdere tilvisingsskjemaet frå fastlegen din, symptoma dine og stille deg spørsmål om helse, livsstil og kosthald.

Behandling

Etter undersøkinga vil sjukehuslegen vurdere om du treng behandling.

Røyk og alkohol kan vere årsaka til eller forverre magekatarr. Dersom du røykjer, bør du slutte med det. Du bør avstå frå eller redusere bruken av alkohol. Som ein del av behandlinga vil legen også kunne gi deg andre råd om endring av livsstil, medisinar og kosthald.

Nokre pasientar treng behandling med antibiotika eller medisinar som regulerer magesyreproduksjonen.

Oppfølging

Dersom det er behov for oppfølging eller kontroll, vil sjukehuslegen informere deg om dette.

Kontakt

Haugesund sjukehus Haugesund sjukehus

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​