Undersøking

Pusteprøve diffusjonstest

Diffusjonskapasitet er ei pusteprøve som måler evna til å transportere oksygen frå lungeblærene til hemoglobinet i dei raude blodlekamane.

Før

Unngå å røyke den dagen du skal til undersøking. 

Du kan ta medisinane dine som vanleg.  

Du skal helst ikkje ete eit større måltid eller ha anstrengt deg mykje den siste timen før undersøkinga.  

Bruker du tilførsel av oksygen, kan det vere aktuelt å vere utan 15 minutt før undersøkinga. 


Ikke anstreng deg siste timen før undersøkelsen

Bruker du inhalasjonsmedisin, tar du disse med til undersøkelsen

Om du har en luftveisinfeksjon, nylig gjennomgått en operasjon eller andre medisinske forhold, bør du ta kontakt med lungepoliklinikken på forhånd for å vurdere om undersøkelsen skal utsettes.

Om mulig - unngå å ta luftveisåpnende inhalasjonsmedisin:
  • 6 - 48 timer før undersøkelsen, avhengig av inhalasjonsmedisin. 
  • Eventuelle inhalasjonssteroider kan brukes som vanlig. Alle andre faste medisiner tas som vanlig.
  • Dersom du føler deg dårlig, kan du ta inhalasjonsmedisinen din.  Da er det viktig at du noterer ned når du tok medisinen. Noen medisiner kan påvirke resultatet av pusteprøven, derfor bør du alltid på forhånd opplyse om hvilke medisiner du bruker.
Alt dette vil du få informasjon om fra helsepersonell før undersøkelsen.

Under

Først måler du høgde utan sko, og så veg du deg. Tettsitjande beinklede og/eller belte må du losne.  

Du sit på ein stol og får på ei neseklype. Munnen blir lagt rundt eit munnstykke, og du pustar naturleg inn og ut gjennom dette. Det er viktig at det ikkje er lekkasje av luft gjennom nasen eller rundt munnstykket. 

Når du får beskjed, tømmer du lungene heilt for luft. Deretter fyller du lungene maksimalt med luft/testgass og held pusten i om lag ti sekund, før du i vanleg pustetempo tømmer lungene heilt. Sykepleier vil hele tiden forklare hva du skal gjøre. Riktig utført spirometri kan være  anstrengende. Undersøkelsen er smertefri. 


Etter

Etter undersøkinga vil legen tolke verdiane i samband med dei utrekna og forventa verdiane og sjå dette i samanheng med sjukdomsbildet og andre undersøkingar. 


Kontakt

Haugesund sjukehus Lungepoliklinikk, Haugesund sjukehus

Kontakt Lungepoliklinikk, Haugesund sjukehus

Oppmøtestad

Vi har felles ekspedisjonsluke med hjertepoliklinikken i 2. etasje. Dersom du tar heisen ved resepsjonen i 1. etasje, finn du luka vår i korridoren til høgre når du kjem ut av heisen.
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​