Undersøking

Søvndeprivert EEG

EEG (elektroencefalografi) er ei undersøking av den elektriske aktiviteten i hjernen under søvn. Ved hjelp av elektrodar festa på hovudet kan elektriske signal i hjernen registrerast i EEG-apparatet. Signala blir bearbeida og kan sjåast i form av bølger på ein skjerm. Samtidig gjer vi eit videoopptak. Videoen er eit supplerande hjelpemiddel i diagnostiseringa. EEG er heilt smertefritt.

Før

Vaksne

 • Du må holde deg vaken heile natta før undersøkinga.
 • Du kan sove litt på ettermiddagen dagen før, men du må ha vore vaken frå kl. 18 og heilt fram til du kjem til undersøkinga kl. 08.
 • Ikkje drikk koffein- eller alkoholholdig drikke etter kl. 18.
 • Du kan elles ete og drikke det du måtte ønske. Det er viktig at du har ete frukost før du kjem.

Barn under 3 år

 • Undersøkinga skal gjerast når barnet har sin faste sovetid på dagtid. Det er derfor viktig at dykk kontaktar oss og opplyser om når barnet pleiar å bli trøtt på dagtid slik at vi kan setje opp ein time rundt det tidspunktet.
 • Sovetida for dei aller minste kan med fordel utsetjast 1-2 timer, men barnet må ikkje sove like undersøkinga.
 • Det er viktig at barnet et før det kjem til undersøkinga.
 • Ta faste medisinar som vanleg


Barn 3-10 år

 • Barnet skal berre ha sove 4 timar natta før undersøkinga.
 • Kvelden før undersøkinga: Hold barnet vakent fram til midnatt. La han/henne deretter sove til kl 04:00. Så vekker dykk barnet og holdar han/henne vaken heilt til dykk kjem til undersøkinga kl 08:00.
 • Barnet kan ta faste medisinar som vanlig, men gi beskjed til EEG-teknikar om kva medisinar du har tatt før registreringa startar.
 • Håret bør være reint for olje, hårspray, hårvoks og liknande.
 • Ta med ein lue, caps eller anna hovudplagg om du ønsker. Håret kan bli noko vått og klissete når vi vaskar bort elektrodepastaen.
 • Det er mogeligheit å bruka vaskerom for å vaske håret. Shampo, balsam og handkle er tilgjengeleg.

Under

Vi festar elektrodar med elektrodepasta til hovudbotnen på bestemte stader. Pastaen held elektrodane på plass og sikrar god signaloverføring. Det er som oftast 23-29 elektrodar tilsaman. Etter på ligg du uforstyrra på ein benk med lyset av i cirka ein time.

Undersøking av små barn

Det er avgjerande for undersøkinga at barnet ligg heilt i ro medan elektrodane blir festa på. Det er derfor fint om vaksne følger dei minste barna. Små barn kan sitje på fanget når vi festar på elektrodane. Ta gjerne med noko som kan hjelpe å halde barnet roleg, for eksempel ei flaske med drikke, smokk, leiker, bøker, ipad eller liknande.

Undersøkinga tar som regel 1,5 - 2 timar.

Etter

Legen eller avdelinga som tilviste deg vil gje deg svaret på undersøkinga.

Kontakt

Haugesund sjukehus Nevrologisk seksjon

Kontakt Nevrologisk seksjon

Oppmøtestad

Sengeposten 5V finn du i 5. etasje og nevrologisk poliklinikk i 6. etasje. Bruk heisen ved Narvesen i 1. etasje.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​