Behandling

Spinalpunksjon hos barn

Hjernen og ryggmergen er omgitt av eit beskyttande og støtdempande lag væske, kalla spinalvæske, ryggmergsvæske eller liquor. Kroppen produserer 300-700 ml dagleg. Sjukdomar i sentralnervesystemet kan gi forandringar i spinalvæska.

Tilvising og vurdering

Fastlegen kan tilvise barnet til spinalpunksjon ved mistanke om akutte tilstaner, som ved mistanke om betennelse i sentralnervesystemet, for eksempel hjerne- eller hjernehinnebetennelse av ulik årsak. Spinalpunksjon er også aktuelt ved utgreiing av mindre akutte tilstandar, for eksempel ved mistanke om kronisk utmattingssyndrom eller nevrologiske utfall der vi vil utelukke sjeldne sjukdomar.

Før

Dersom det er mistanke om akutt sjukdom i sentralnervesystemet blir barnet innlagt på barneavdelinga for spinalpunksjon og vidare utgreiing.
 
Ved utgreiing av mindre akutte tilstandar, som mistanke om kronisk utmattingssyndrom eller nevrologiske utfall der vi vil utelukke sjeldne sjukdomar, blir undersøkinga planlagt innan få dagar til veker.
 
Avhengig av tilstanden til barnet bruker vi 15-90 minutt til førebuing av undersøkinga.
 
Før spinalpunksjonen undersøker vi barnet grundig med tanke på teikn som gjer denne spinalpunksjonen nødvendig. Vi spør mellom anna om medisinbruk, særleg blodfortynnande medisin. 
 
Vi bruker lokalbedøving på huda (Emla-krem) som skal virke i 1 time dersom tilstanden til barnet tillet det. Dersom barnet er engsteleg, gir vi beroligande medisin som mikstur eller i endetarmen. Denne gir effekt innan 20-30 minutt. 

Under

Foreldre kan bli med inn til undersøkinga. Barnet kan ligge eller sitte på undersøkingsbenken. Foreldre eller helsepersonell held barnet i posisjon med mest mogleg krumming i ryggen. Det er viktig at barnet er ligger (sitter) helt stille under heile undersøkinga.
 
Legen har på seg sterile hanskar og munnbind og vaskar ryggen grundig med desinfeksjonsmiddel. Vi markerer staden det skal stikkast i høgde med hoftekammen. Der stikker vi inn ei tynn nål mellom to ryggvirvlar. Barnet ditt kan kjenne kort smerte i beina som eit elektrisk støt når nåla går gjennom ryggmergshinna. Dette er fordi nervene blir irriterte. Det er ikkje skadelig. Nåla blir satt slik at den aldri vil gå inn i sjølve ryggmergen.  
 
Når nåla er på plass, drypper spinalvæska i prøveglassa til analyse av betennelsesceller, sukker og protein. Når nåla er fjerna, dekker vi stikkstaden med eit sterilt plaster.
 
Prøvesvar er klart etter 1 time. Noko væske blir sendt til mikrobiologisk undersøking på moglege smittestoff (bakterier, virus, sopp) eller ein utvida analyse av protein/eggekvitestoff. Svar frå desse prøvene får vi etter nokre dagar til veker, alt ettersom kva problemstillinga er.  

Etter

Etter undersøkinga skal barnet ligge på magen ei lita stund. Det er tilrådd å ligge mest mogleg, kvile og drikke godt det første døgeret, slik at kroppen produserer ny spinalvæske raskt.

Ver merksam

Ein spinalpunksjon er eit inngrep med lite risiko. Likevel kan det i enkelte tilfelle oppstå følgjande komplikasjonar:
 
 • Sjeldan: Hovudpine som blir lindra i liggande stilling. Sterk hovudpine med kvalme og oppkast tyder på lekkasje av spinalvæske rundt stikkstaden og blir behandla med ein såkalla blodpatch. Det vil seie at vi brukar ein liten mengd av blodet ditt rundt stikkstaden ved bruk av same prosedyre. Blodet størknar, tettar stikkstaden og stoppar lekkasjen. Det er veldig sjeldan at dette er nødvendig.
 • Veldig sjeldan: Hudinfeksjon, betennelse, blødning eller blodsamling (hematom) rundt stikkstaden.
 • Ekstremt sjeldan: Varig skade av nerver eller ryggmarg, synkope. Dersom barnet ditt skulle få slike komplikasjonar, tar du direkte kontakt med barneavdelinga.

Kontakt

Haugesund sjukehus Barn

Kontakt Barn

Oppmøtestad

Våravdeling med sengepost og poliklinikk ligg i 3. etasje. Ta trappene eller heisen ved Narvesen. Du kjem rett til avdelinga vår når du går ut i 3. etasje.

Besøkstider

 • I dag 17:00 - 18:30
 • Måndag 17:00 - 18:30
 • Tysdag 17:00 - 18:30
 • Onsdag 17:00 - 18:30
 • Torsdag 17:00 - 18:30
 • Fredag 17:00 - 18:30
 • Laurdag 17:00 - 18:30
 • Søndag 17:00 - 18:30
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​