Undersøking

Tarmscreening

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er eit offentleg helsetilbod som blir gitt til innbyggarar i Noreg frå fylte 55 år. Screeningprogrammet har som mål å oppdage tarmkreft tidleg. Screeningmetoden vi tilbyr i starten er test på blod i avføring. Dette blir gjentatt kvart andre år.

Før

Når du er invitert til tarmscreening, får du tilsendt informasjon og prøvetakingsutstyr.

Under

Du tek prøva heime og sender ho inn til analyse ved laboratoriet. Følg rettleiinga du får tilsendt saman med prøvetakingsutstyret.

Etter

Dersom det blir påvist blod over ein bestemd verdi, blir du vist til sjukehuset for oppfølgingstime til undersøking med koloskopi.

Meir enn halvparten av dei som har blod i avføringa og kjem til koloskopi, vil få påvist polyppar i tarmen. Dette er små utvekstar som er vanlege, men nokre få av desse kan utvikla seg til kreft. Dei fleste polyppane kan fjernast der og då. Viss du må fjerne polyppar, kan koloskopien ta litt lengre tid.

Tarmscreeningsprogrammet er det tredje nasjonale kreftscreeningsprogrammet i Noreg.