Beredskap

Helse Fonna er i gul beredskap som følgje av koronapandmien. 

Kommunikasjonsavdelinga

Ved større beredskapshendingar kan det også bli lagt ut informasjon på vår Facebook-side.

Sverre Kolbeinsen Lien
Klinikkdirektør Medisinsk service og beredskap, telefon: 52 73 20 35

Dag Kjetil Larsen
Beredskapskoordinator, telefon: 52 73 22 04

Sist oppdatert 15.12.2021