Akuttinngang Haugesund sjukehus. (Foto)

ByggHaugesund2020

I 2021 stod eit nytt sjukehusbygg på 20 000 kvadrameter klart i Haugesund. Denne hausten vil også ombygging av areal i gamalt bygg bli ferdigstilt. Med dette er byggetrinn 1 ferdig. No er vi i gong med byggetrinn 2.

En bygate med biler og bygninger
Skisse: Slik vil det se ut når byggetrinn 2 er fullført.

Også dette byggetrinnet inneheld eit nytt bygg, samt ombygging av allereie eksisterande bygg.

Nybygget vil ha seks etasjar, der det skal vere sengepostar. 

Ombygging vil skje i tre etasjar i eksisterande bygg, og gi plass til poliklinikkar.

Byggefase er i 2023, med innflytting i 2025. Etter ferdigstilt byggetrinn 2 vil store deler av Haugesund sjukehus vere nytt og klart for framtida. ​

Sist oppdatert 08.02.2024