Fakturaadresse

Helse Fonna HF Rekneskap Postboks 2170 Haugesund

​Krav til godkjent bestillingsnummer

Alle fakturaer må merkas med bestillingsnummer. Fakturaer utan påført bestillingsnr vil bli returnert.

Oppfordring om elektronisk sending av faktura og kreditnota til føretaka i Helse Vest.

I 2012 kom det eit krav om at statlege verksemder skal krevje elektroniske faktura ved kjøp av varer og tenester. Alle føretak i Helse Vest er no i stand til å ta i mot elektroniske faktura og kreditnota. Elektronisk samhandling inneber tid og pengar spart for begge partar. 
 

Praktisk informasjon

Alle elektroniske fakturaer/kreditnotaer til føretaka i Helse Vest må vere på det vedtekne standardformatet EHF. Informasjon om dette formatet ligg på Direktoratet for Forvaltning og IKT (DiFi) sine nettsider. 
 
Leverandørar som skal senda og ta i mot elektroniske faktura må vere tilknytta eit godkjent aksesspunkt.
 
Alle fakturaer må innehalde opplysningar i tråd med bokføringsloven, og før det kan sendast elektronisk faktura eller kreditnota må leverandøren setje seg inn i kva for særskilte krav føretaka i Helse Vest stiller til innhaldet i fakturaen.
Les rettleiing
Sist oppdatert 26.09.2016