Følgjeavtale

Det er laga eigen følgjeavtale med alle kommunane (tenesteavtale 12).

Skjema for helsepersonell - oppfølging av følgjeavtale


Følgjepersonell - Plan for bruk av kommunalt tilsett følgjepersonell

Følgjepersonell - Oversikt over dokumenterte kostnader for kommunen


Tenesteavtale 12 for kvar kommune


Sist oppdatert 19.07.2021