En gruppe kvinner som poserer for et bilde

Frivilligkorpset

Eit møte med sjukehuset kan vere eit av dei viktigaste møta i eit menneskes liv. Ved hjelp av eit korps av frivillige ønskjer vi å gjere pasientar og pårørande sine møte med sjukehuset best mogleg. Frivilligkorpset i Helse Fonna starta i oktober 2020. Vi er pr 1. september 2022 nesten 50 frivillige ved sjukehuset.

Som frivillig kan du gi pasientar og pårørande ei betre oppleving av sjukehusopphaldet. Våre frivillige skal ikkje erstatte oppgåver og ansvar som ligg til våre tilsette, men vere eit supplement til det profesjonelle arbeidet ved sjukehuset. Frivillige har teieplikt.

​Frivilligkorpset i Helse Fonna starta i oktober 2020 og er under oppbygging. Frivillige inngår ein avtale med sjukehuset og får oppfølging.


 • Følgjer pasientar til oppmøtestad
 • Er tilgjengeleg i resepsjonsområdet
 • Viser veg til avdelingar, bygg og stader
 • Følger til kiosk, apotek, kantine, røykeområde
 • Kan vente saman med pasienten på venterom
 • Kan svare på enkle spørsmål
 • Bistå med andre ting ved behov.

Vi søker deg som er imøtekommande og vennleg, kontaktskapande og glad i å møte nye menneske. Du må kunne gi av di tid og ha lyst til å bidra til glede og nytte for andre. Menneske av begge kjønn, i alle aldrar (over 16 år) og med ulik kulturell bakgrunn er ønskeleg. Vi ønsker at du kan snakke norsk.

Som frivillig får du moglegheit til å dele tida di og evnene dine. Når du vel å bruke tida di på dette arbeidet får andre menneske glede og nytte av det du kan bidra med. Det er også mykje nyttig læring i dette oppdraget, både gjennom kurs, god oppfølging og dei møta du får med menneske på Haugesund sjukehus. Alle som ønsker det kan få attest for jobben dei gjer som frivillig.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg som frivillig, kan du ta kontakt med frivilligkoordinator Kitty Fremmersvik.

Alle som ønsker å vere frivillig går gjennom ein rekrutteringsprosess:


 • Informasjon: Alle interesserte får informasjon om tenesta

 • Intervju: Aktuelle kandidatar blir intervjua av frivilligkoordinator og leiar for personal- og organisasjonsavdelinga i Helse Fonna

 • Samarbeidsavtale: Haugesund sjukehus og den frivillige inngår ein samarbeidsavtale

 • Dagskurs: Praktisk informasjon om sjukehuset, kultur og verdiar, etikk og kommunikasjon, plikter og rettar overfor pasient

 • ​Oppfølging: Alle frivillige blir fulgt opp av frivilligkoordinator.

Kitty Fremmersvik er frivilligkoordinator ved Haugesund sjukehus
Telefon: 482 74 928
E-post: frivillig@helse-fonna.no

Spør oss, så klart:

​Mandag – fredag : Klokken 09:00-13:00

Mandag – tirsdag:  15:00-19:00

Telefon til de frivillige på sjukehuset: 477 68 584

E-post: frivillig@helse-fonna.no

Ferie og fridager for frivillige ved Haugesund sjukehus HF

Frivillige følger skolerutens ferie- og fridager.

Må​​ned

Kommentar

Desember

Juleferie: Onsdag 21. desember – 1. januar

Januar

Oppstart etter juleferien: 2. januar

Februar

Vinterferie: 27. – 28. februar

Mars

Vinterferie: 1. – 3. mars

April

Påskeferie 3. april – 10. april

Mai

Fridager: 1. mai, 17. mai, 18. mai, 19. mai, 29. mai

Juni

Siste vaktdag før ferien: 23. juni​


 

 

 Sist oppdatert 20.09.2022