To menn i et møte.

Leiinga i Helse Fonna

Helse Fonna er leia av styret og administrerande direktør.

​​​​​Leiargruppa til administrerande direktør er sett saman av direktørane for klinikkane medisin, kirurgi, psykisk helsevern, somatikk Stord og medisinsk service og beredskap, samt økonomidirektør, HR-direktør, direktør for drift, fagdirektør, administrasjonssjef og kommunikasjonssjef. 

Sist oppdatert 23.06.2023