WiFi - trådlaust nett

Tråddlaus nettverk er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

Slik gjer du

  • Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
  • Opne nettlesaren, fyll inn telefonnummer og godta vilkåra
  • Brukarnamn og passord blir sendt til deg på SMS
  • Legg inn brukar og passord

God surfing.

Sist oppdatert 23.01.2017