Rettar for deg som er pasient

Helse og arbeid

​Fritt behandlingsval 

Fristbrot

Helseregistre

Innsyn i pasientjournal

KlageRett til møte ved alvorlege hendingarArbeidsretta behandling: Helse og arbeid (tidlegare Raskare tilbake)

Kvalitetsprosjekt

Pasientreiser

Helseekspressen

Barn som pårørande

Oppfølging av personer dømt til tvungent psykisk helsevern - Helsedirektoratet

Refusjon for tømmemiddel


Har du behov for langvarige og koordinerte tenester frå det offentlege har du rett til ein individuell plan. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du sjølv ynskjer det - skal sjukehuset ta initiativ til dette overfor din heimkommune eller bydel.

Planen skal sikre deg medverknad i behandling og rehabilitering og at alle involverte parter samarbeider. Ein av tenesteytarene skal oppnevnes som koordinator, og skal sørgje for nødvendig oppfølgjing av den enkelte pasient eller brukar.

Les meir om individuell plan og koordinator (helsenorge.no)
Les meir om koordinerande eining i Helse Fonna


Sist oppdatert 16.02.2024