Samhandlingslegar

Samhandlingslegar er eit nettverk av allmennlegar som har ansvar for å utvikle samarbeidet mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar / private spesialistar. Vi har konsulentar i Haugesund, Stord og Odda.

​​​​​​​​​​​​​​​Viktige arbeidsoppgåver er tilvisingar og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudier. I sin funksjon skal dei medverke til å sikre heilskapen og kvaliteten i pasientforløpet. ​

Ordninga har si nasjonale heimeside www.pko.no kor det ligg mykje nyttig informasjon om kva praksiskonsulentane kan medverke til.

Hald deg oppdatert - les Praksisnytt

 

 

Ernst Reinhard Lim

E: ernstlim@hotmail.com  T: 53 40 30 90 Tilknyttet Stord sjukehus

 

Lars Johan Lysen

E: llysen@online.no  T: 52 75 88 88/932 16 654

Tilknyttet Haugesund sjukehus

 

Hogne Buchvold

E: hognebuchvold@gmail.com  T: 53 42 30 00/986 41 330

Tilknyttet Stord sjukehus

 

Eirik Røthing Simonsen 

E: eirikrs@gmail.com T: 52 70 39 00

Tilknyttet Haugesund sjukehus

 

Daniela G. Brühl

E: dbru@ullensvang.herad.no  T: 53 67 13 40

Tilknyttet Odda sjukehus

 

Sist oppdatert 04.06.2024