Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge skal få eit enno betre tilbod i Helse Fonna, anten dei er sjuke sjølv, eller har sjukdom i nær familie.

Ungdomsrådet i Helse Fonna. (Foto)

​Ungdomsrådet i Helse Fonna blei etablert i april 2017 og har medlemmar  i alderen 12 til 25 år frå regionen vår. Vi har erfaring som ung pasient eller pårørande, både innan somatikk og psykisk helsevern. Vi brukar våre erfaringar når vi gir innspel til kva som er viktig for ungdom i møte med helsetenesta.

Leiar for ungdrområdet i Helse Fonna er Emma Sofie Lae-Pedersen, nestleiar er Siv Emberland.

Elisabeth Kvinnsland (leiar)
Siv Emberland (nestleiar, sekretær)

Magnus Helgesen Tofte
Jonas Storesund
Jonar Freim
Ida Handeland Hansen
Julie Aga
Vebjørn Engedal
Markus Bjørkelund Strand
Tea Bjelland
Vilde Rustad Thorsen
Elina Haavik Dale
Emma Sofie Lae-Pedersen

Har du spørsmål? Kontakt ein av koordinatorane.     

    ​​

    Sist oppdatert 07.06.2023