• Flyfoto av en by
  Haugesund sjukehus

  Haugesund sjukehus er definert som eit stort akuttsjukehus for 120 000 innbyggjarar. For fleire spesialitetar og behandlingar dekker Haugesund sjukehus heile Helse Fonna sitt opptaksområde i Nord-Rogaland, Sunnhordland, Hardanger og Ryfylke med til saman 180 000 innbyggjarar. Sjukehuset har tilbod innan både medisin og kirurgi, radiologi/røntgen, fødsel/barsel, gynekologi og fertilitet, habilitering og spesialisert behandling innan psykisk helsevern. Haugesund sjukehus samarbeidar med dei andre sjukehusa i Helse Fonna og med universitetssjukehusa i Stavanger og Bergen.

 • En bygning med trær og biler foran seg
  Stord sjukehus

  Stord sjukehus er lokal- og akuttsjukehus for kommunane i Sunnhordland, med tilsaman rundt 50 000 innbyggjarar. Sjukehuset har spesialisthelsetilbod innan medisin, kirurgi, røntgen/lab og føde/gynekologi. Stord distriktspsykiatriske senter (DPS) ligg like ved og har spesialisthelsetilbod innan psykisk helsevern til vaksne og barn/ungdom. Stord ambulansestasjon har lokalar på same område og Sunnhordland interkommunale legevakt er samlokalisert med sjukehuset.

 • En bygning med et fjell i bakgrunnen
  Odda sjukehus

  Odda sjukehus er akuttsjukehus og gir helsetenester til om lag 11 000 innbyggjarar i Hardanger. På sjukehusområdet ligg også ambulansestasjonen, Folgefonn DPS Odda og den kommunale sjukeheimen.