Dialyse Haugesund

Vi tilbyr hemodialyse til pasientar med akutt og kronisk nyresvikt. Vi utfører også plasmaferesebehandling og LDL-aferesebehandling. Hos oss jobbar tolv sjukepleiarar og tre nyrelegar. Vi har seksten behandlingsplassar. Pårørande kan besøke pasientar til behandling etter avtale med oss på avdelinga.

Under opphaldet

Vi har trådlaust nettverk og fjernsyn tilgjengeleg medan du får dialysebehandling.

Parkering og transport

Pasientar i dialysebehandling som køyrer sjølv, får utdelt parkeringstillating for gratis parkering.

Har du behov for drosje til behandling, ordnar vi dette gjennom Pasientreiser. Det er ofte fleire som skal ta same drosje, det blir derfor noko venting.

Dialyse i Sauda

Pasientar som har starta opp dialysebehandling i Haugesund, kan etter avtale få vidare behandling ved Sauda distriktsmedisinske senter dersom dette er nærare heimen.

Gjestedialyse

Vi tilbyr gjestedialyse ved kapasitet. Du må ta kontakt på førehand for å gjere ein avtale. Gjestepasientar kan kome frå inn- og utland, då dialysebehandling er eit internasjonalt samarbeid. Informasjon på polsk: Dializa goscinna. Informasjon på tysk: Feriendialyse


Vi kan hjelpe deg med førespurnad om gjestedialyse dersom du skal innan- eller utanlands. Les meir om dialyse i utlandet.

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

LNT har mykje aktuell informasjon og moglegheit for å bestille brosjyrer: www.lnt.no

Slik finn du fram

Oppmøtestad

5. etasje, midtblokk. Bruk heis ved resepsjonen i 1. etasje.
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund