Dialyse Odda

Dialyseeininga ved Odda sjukehus tilbyr hemodialyse (HD og HDF) til pasientar med kronisk nyresvikt. Det er seks behandlingsplassar, og me har ope dagtid mandag, onsdag og fredag. Nyrelegane ved Haugesund sjukehus har fagansvaret for avdelinga og er på avdelinga kvar fjortande dag.

Under opphaldet

Det er TV til kvar behandlingsplass, og du kan også bruke vårt trådlause nettverk når du er til behandling. Alle får tilbod om eit brødmåltid.


Transport

Sjukehuset har gratis parkering. Dei som ikkje køyrer sjølv, kan få rekvirert transport gjennom Pasientreiser.


Gjestedialyse

Vi tar gjerne i mot pasientar som ønskjer gjestedialyse, både frå inn- og utland. Informasjon på polsk: Dializa goscinna. Informasjon på tysk: Feriendialyse

Vi kan hjelpe deg med førespurnad om gjestedialyse dersom du skal innan- eller utanlands. Les meir om dialyse i utlandet.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

3. etasje.
En bygning med et fjell i bakgrunnen

Odda sjukehus

Sjukehusvegen 10, 5750 Odda